You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

 
PERI DUO
 
Suomessa

DUO käytössä Suomen työmailla

DUO:n keveys on etu aikataululle ja turvallisuudelle

Espoon Perkkaalla riittää tällä hetkellä asuntorakennustyömaita – sen jälkeen, kun Vermon raviradan uusi kaava valmistui. Peab rakentaa Uuno Kailaan kadulle, muutaman sadan metrin päähän raviradasta, kahdeksankerroksista asuintaloa, joka valmistuu ensi vuoden kesäksi.

Perkkaan asuinalue on pohjarakennusteknisesti vaativa, sillä alue on vanhaa merenpohjaa. Tästä syystä myös Peabin työmaalla As Oy Uuno Kailaan katu 5:ssä tontti oli ensin vahvistettava maaperää massa- ja pilaristabiloimalla. Talo oli lisäksi perustettava yli kymmenmetrisille teräsbetonipaaluille ennen kuin päästiin runkotöihin.

”Alimpaan kerrokseen sijoitimme kaksi paikallavalurakenteista, lähes sadan neliömetrin kokoista väestösuojaa. Niiden yläpuolinen runko puolestaan tehdään betonielementeistä”, kertoo työnjohtaja Mikko Simolin Peabista.

Simolin kertoo työmaansa aikataulun olevan erityisen tiukka ja tontin ahdas. Nämä seikat johtivat siihen, että työteknisesti tehokkaat ratkaisut ovat tässä hankkeessa korkeassa arvossa.

”Tontilla ei mahdu varastoimaan juuri mitään. Tilasimme muottijärjestelmiä kulloisenkin tarpeen mukaan, mihin muottitoimittajalta löytyi kiitettävästi joustavuutta”, Simolin kertoo.

Muotteja tarvittiin molempiin, kaksi ja puoli metriä korkeisiin ja reilun kerrostaloasunnon kokoisiin väestösuojiin. Simolinin mukaan valinta kohdistui selkeästi PERI:n tarjoamiin vaihtoehtoihin, eikä paikalla tehtyjä lautamuotteja lopulta edes vakavasti harkittu.

Keveät tuotteet, hyvät suunnitelmat

Mikko Simolin kertoo DUO-muottijärjestelmän sopivan erinomaisesti paikallavalurakenteisiin. Tällä työmaalla käyttö kohdistui edellä mainittujen väestösuojien seiniin.

”Tiesimme yhdeksi eduksi keveyden. Se kuitenkin yllätti, kuinka suuri etu tämä lopulta oli. Pystyimme siirtelemään muotteja yhden miehen voimin ilman nostovälineitä. Tämä vaikutti sekä kustannuksiin että sitä kautta aikatauluun. Kolmas eikä suinkaan vähäisin etu liittyy ergonomiaan: nostamisen keveys ehkäisee ennalta työtapaturmia”, Mikko Simolin toteaa.

Väestösuojien katto muotitettiin Peabin Perkkaan työmaalla MULTIFLEX-muottijärjestelmän avulla.

”Tämä järjestelmä on minulle entuudestaan tutumpi. Se on perinteinen, hyväksi havaittu ratkaisu. Vielä kun se on huolella suunniteltu, mihin järjestelmätoimittajalla on merkittävä panos, voimme luottaa siihen, että homma pelaa”, Simolin sanoo.

Hän pitää lähes välttämättömänä, että muottitoimittajalla on suunnitteluosaamista tarjottavanaan.

”Tekninen neuvonta voi olla joskus tarpeen, nyt pärjäsimme hyvillä suunnitelmilla.”

Tiheästi raudoitetut, 300 millimetrin paksuiset väestösuojaseinät valmistuivat suunnitellussa aikataulussa ja minimikustannuksin. Toimitusaika päti, ja muottityöhön ei tarvinnut kiinnittää nostojen takia ylimääräistä kalustoa eikä ammattimiehiä enempää kuin itse asennustyö vaati.

Muottityöt ovat tälläkin työmaalla tärkeä osa huolella laadittua kokonaisuutta. Tässä hankkeessa tärkeä välitavoite on se, että julkisivujen rappaustyöt voidaan aloittaa ajoissa, jotta ne saadaan päätökseen kuivana ja lämpimänä vuodenaikana.

”Jotta tähän päästään, on kaikkien runkotöiden, mukaan lukien paikallavalut ja elementit, onnistuttava hyvin. Paikallavaletuista väestösuojista tämä ei ainakaan jää kiinni”, Simolin sanoo.

Teksti: Vesa Tompuri

Kymenlaakson Keskussairaalan konesali, Kotka

Kymenlaakson Keskussairaalan konesali, Kotka

Kymenlaakson keskussairaalan Konesali on kuvaava esimerkki kohteesta, jossa betonirakenteet on muotitettava ja valettava ahtaissa tiloissa. Koska nosturia on mahdoton käyttää, kevyt muottikalusto on ylivoimainen ratkaisu.

1960-luvulla valmistunut Kymenlaakson Keskussairaala laajentaa ja peruskorjaa tilojaan käynnissä olevassa noin sadan miljoonan euron hankkeessa. Erillisenä urakkana vanhan sairaalaosan kellariin rakennettiin Konesali, jolle löytyi tilaa entisen, hankkeen aikana puretun terapia-altaan paikalta.

_ Meillä oli alun perin aikeena toteuttaa seinien muottityö perinteisesti sahatavarasta työmaalla. Kun keskustelin PERI Suomen asiantuntijan kanssa, selvisi pian, että muitakin vaihtoehtoja on, kertoo Konesalin urakoineen Rakennustoimisto Insinöörilinja Oy:n vastaava mestari Joni Rantala.

Rantala kertoo saaneensa konesalin seinien muotittamisesta hänelle uudella DUO-monikäyttömuotilla siinä määrin uskottavan ehdotuksen, että se oli syytä käydä tarkasti läpi työmaan urakkatiimin kanssa.

_ Totesimme urakkaporukan nokkamiehen kanssa asiaa läpikäytyämme DUO:n järkeväksi ratkaisuksi, koska perinteisin ratkaisuin muottimateriaalin roudaus sairaalan huoltokäytävää pitkin työpisteeseen olisi ollut todella työlästä, Rantala toteaa.

 

Sekä seinät että holvit DUO:lla

Synteettisestä polymeeristä valmistetun DUO:n nimenomaisena etuna on keveys ja toisaalta monikäyttöisyys. Sama muotti soveltuu niin perustuksiin, seiniin ja pilareihin kuin myös holveihin. DUOn kaikki toiminnot voi suorittaa ilman apuvälineitä ja ne on helppo omaksua, vaikka tuote ei olisikaan entuudestaan tuttu.

_ Meillä toki on työmaillamme kokeneita ammattilaisia, mutta hekin arvostavat vaivattomuutta ja monikäyttöisyyttä. Kokemukset seinärakenteiden yhteydessä olivat pelkästään myönteiset ja lisäksi oli tiedossa, että sama DUO-muotti myös holvimuotiksi, Joni Rantala kertoo.

Alun perin Insinöörilinjan työmaalta oli tiedusteltu PERI:ltä järeämpää holvimuottikalustoa vuokrattavaksi. Tässä tapauksessa kevytrakenteinen DUO-muotti oli optimiratkaisu.

_ DUO on meillä aika uusi tuote, joten sen mahdollisuudet eivät ymmärrettävästi ole vielä aivan niin tutut kuin muiden muottituotteidemme. Nyt kun asiakkaillamme on DUO:sta yhä enemmän myönteisiä kokemuksia, päätimme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden myös vuokrata monipuolista DUO:a, kertoo aluemyyntipäällikkö Esa Romppanen PERI Suomelta.

Vuokra-aika jäi Kymen keskussairaalan Konesalin työmaalla hyvin kohtuulliseksi; valmista tuli alle kahdessa kuukaudessa sen jälkeen kun louhintojen ja vanhan altaan purkamisen jälkeen päästiin betonirakennetöihin. Erillisurakkana tehdyt louhinnatkin sujuivat hyvin, vaikka niiden aikana oli noudatettava erityistä varovaisuutta, koska yläpuolisissa sairaalatiloissa toimivien herkkien laitteiden toimintaa ei saanut vaarantaa.

_ Valmistusmateriaalista johtuva DUO:n keveys ja joustavuus osoittautuivat merkittäviksi eduiksi. Muottiratkaisu oli poikkeuksellinen: alhaalla raudoitusmuottina toimi kalliota vasten asennettu lämmöneristelevy ja ylhäällä sen päälle asennettu DUO, Rantala perustelee.

Teksti: Vesa Tompuri

DUO lanseerattiin Suomen markkinoille - Lehdistötiedote

DUO lanseerattiin Suomen markkinoille

PERI on kehittänyt synteettisestä polymeerista uudentyyppisen kevytmuotin. Nyt DUO:ksi nimetty muottiratkaisu on rantautunut Suomeen. 

Muottiteknologiassa on pitkän ajan kuluessa kehittynyt toimiva ratkaisu kaikkiin paikallavalutilanteisiin. Silti hienosäätöinen kehittäminen on mahdollista. Polymeerirakenteinen DUO-järjestelmämuotti on hyvä esimerkki tästä.

”Uutuus esiteltiin kevään 2016 bauma-messuilla. Otimme sen välittömästi valikoimiimme. Se oli perusteltua, koska järeiden järjestelmämuottien ja perinteisten lautamuottien välissä oli tilaa tällaiselle ratkaisulle”, perustelee tuotepäällikkö Harri Vuorinen PERI Suomi Ltd Oy:stä.

Vuorinen kertoo betoniammattilaisten ottaneen uutuuden innolla vastaan, koska markkinoilta on puuttunut muottituote, jonka käsittelyyn ei tarvita järeätä nostokalustoa. Toisaalta DUO on omiaan työmaille, joilla on aikataulusyistä lähes mahdotonta turvautua perinteisiin, käsitöinä tehtäviin lautamuotteihin.

DUO sopii kaikkiin rakenneosiin tietyissä valupainerajoissa. Seinärakenteissa se kestää 50 kN/m2 ja pilareissa 80 kN/m2valupaineen. Tämä merkitsee, että vain kaikkein järeimmissä valuissa on käytettävä DUO:a raskaampia muottijärjestelmiä.

Synteettisestä polymeerista valmistettu DUO sopii sekä perustusten että seinien ja holvien muotituksiin. Varsinkin silloin, kun nostokalustoa ei saa paikalle tai aikataulu on kireä, DUO on ratkaisuna verraton. Yksi tällainen on Vaasassa meneillään oleva rakennustyömaa.

”Työmaan sijainnin vuoksi suurten nostureiden käyttö olisi ollut tässä kohteessa haasteellista. Tähänastinen käyttö on osoittanut todeksi sen ennakkotiedon, ettei muottien siirtoon tarvita isoa nostokalustoa. Lisäksi muotteja voi käyttää useita kertoja uudestaan”, perustelee työmaata pääurakoivan Rakennus K. Karhu Oy:n työpäällikkö Janne Salmela.

Salmela kertoo tottuneensa luottamaan PERI:n muottiteknologiaan – ja myös sen tuottamiin uutuuksiin. Vaasan työmaa on hänen mukaansa erittäin soveltuva DUO:n käytölle myös siksi, että tuote soveltuu kaikkien rakenneosien valuihin.

”Korkein seinä on tällä työmaalla luokkaa kahdeksan metriä. Sen valamme kahdessa osassa”, Salmela kertoo.

DUO:n asennettavuuteen on kiinnitetty tuotekehitysvaiheessa suurta huomiota. Tuloksena on helppo ja nopea asennus ruuvikiinnikkein; vastaavasti muottien purku käy joutuisasti ja vaivattomasti.

DUO muodostaa muiden PERI:n muottituotteiden tapaan yhtenäisen järjestelmän, jonka jokainen yksityiskohta on optimoitu käyttäjän ehdoilla. Järjestelmän kaikki tarvikkeet – muun muassa liittimet, tukipalkit, liitospultit ja vinotukien liittimet – on niin ikään valmistettu synteettisestä polymeerimuovista. 

 

Teksti: Vesa Tompuri